fbpx

Trà đạo phong thủy từ lâu đã có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, gắn liền với những bài học, quan niệm, đạo lý được lưu truyền từ ngàn đời xưa.

Những người có niềm tin vào phong thủy sẽ tìm được những đạo lý, quy luật trong trà đạo, trong khi đó những người thưởng thức trà đạo lại học hỏi thêm được những quan niệm trong phong thủy.

Showing 1–16 of 32 results

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 01)

1,200,000 VND 650,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 02)

1,100,000 VND 590,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 03)

1,150,000 VND 690,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 04)

1,150,000 VND 590,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 05)

1,750,000 VND 1,090,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 06)

1,200,000 VND 690,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 07)

1,750,000 VND 990,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 08)

1,800,000 VND 890,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 09)

1,800,000 VND 890,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 10)

950,000 VND 500,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 11)

850,000 VND 450,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 12)

700,000 VND 380,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 13)

1,500,000 VND 1,000,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 14)

1,700,000 VND 1,200,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 15)

1,400,000 VND 950,000 VND

Ấm Tử Sa Nghi Hưng (MS 16)

1,400,000 VND 1,000,000 VND
Back to Top